Kasteel van Loppem

Lisa & Steve

Recht uit het mooie Brugge waren Lisa en Steve daar. “43” was HUN drankje waar ze elkaar op een niet zo nuchtere avond leerden kennen, wij wisten genoeg! Zeker als we hoorden dat steve chemicus was begon het idee van een episch seating chart te brubbelen. 165 proefbuisjes met “43” later wisten de gasten waar ze mochten gaan zitten. In de styling van de tafels werken we ook met veel groenten omdat tuinieren nog een favo bezigheid was. Opnieuw was de persoonlijke touch subtiel verwekt in het feest.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.